Ik ga met pensioen op 01 september 2023. Indien ik op de dag ROCS van mijn eenheid mijn oude CERCOPES kledij binnenbreng, kan ik dan ook de incentieven ontvangen?