Duurzaamheid

De realisatie van de BDCS artikelen met maximale aandacht voor mens en natuur. Duurzaamheid is hier een doe-woord.

Onze planeet moet nog een eeuwigheid mee en de opwarming van onze aarde ten gevolge van CO2 uitstoot is een serieuze bedreiging en moet beperkt worden daar waar mogelijk. Daarnaast verdient mens en maatschappij het om respectvol te worden behandeld.

Alle leden van het consortium en haar leveranciers werken bewust in de geest van de richtlijn ISO 26000. Deze norm biedt ondersteuning aan organisaties in zowel de publieke als de private sector, in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden aansluitend bij internationale conventies, verdragen en richtlijnen, zoals die van de VN, ILO, OESO en Global Impact.

Het is niet zomaar een loos begrip maar een effectieve manier van handelen die ook traceerbaar is. Internationale onafhankelijke controle-organismen gaan feitelijk vastleggen binnenin de organisatie of er volgens de ISO 26000 richtlijnen wordt gewerkt.

Voorbeelden hiervan zijn de STeP certificaten. STeP staat voor Sustainable Textiles Production en wordt uitgereikt door OEKO-TEX® . Deze instantie analyseert de mate van duurzaam beheer binnen de organisatie van een groot aantal aspecten die in de ISO 26000 richtlijn werden opgenomen.

Certification according to STeP by OEKO-TEX®

Een aantal aspecten als voorbeeld:

Milieu, grondstoffen , energie en emissies:

 • Grondstoffen
 • Energie en water verbruik
 • Biodiversiviteit
 • Beperken van uitstoot, afvalwater en afvalstoffen
 • Transport

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk:

 • Opleiding en onderwijs
 • Diversiteit en gelijke kansen
 • Gelijke waardering van mannen en vrouwen

Mensenrechten:

 • Verbod op discriminatie
 • Verbod op kinderarbeid
 • Beveiligingsbeleid

Eerlijk zaken doen:

 • Ethisch handelen
 • Publiek en gemeenschap

Consumenten aangelegenheden:

 • Gezondheid en veiligheid van consumenten
 • Marketing en communicatie
 • Etikettering

Naast STeP zijn ook andere beschikbare certificaten/audits traceerbaar binnen het SSC consortium en toeleveranciers:

 • Fairtrade (controleert op ecologische en sociale criteria)
 • Bluesign (controleert op milieu , gezondheid , productieveiligheid)
 • Global Organic Textile Standard (GOTS) (controleert op ecologische en sociale criteria)
 • Oeko-Tex 100 (controleert op ecologische aspecten & niet-schadelijke effecten op de gebruikers)
 • AMFORI BSCI (Business Social Compliance Initiative), controleert op managementsysteem
 • ISO 45001 (controleert op veiligheid en gezondheid van arbeiders)
 • Fsc (controleert op verantwoord bosbeheer , in kader van gerecycleerde verpakkingen)

Binnen het BDCS project resulteert dit in:

1. Minimaliseren van de ecologische transport-footprint

De keuze voor een bijna volledige Near shore (nabije) en On shore (EU) benadering zorgt voor een minimalisering van de CO² footprint die in combinatie met de uitdagende vereisten van Defensie uniek te noemen is. Binnen ons aanbod kunnen we reeds een vermindering van uitstoot realiseren tot 31%, echter vergeleken met de meer traditionele waardeketens gebaseerd op Off Shore producties zal dit ongetwijfeld ver boven de 60% bedragen.

2. Minimaliseren van grondstofverbruik en afvalstromen

Aangezien het belangrijkste weefsel voor de BDCS concept , met name VTX RIPSTOP ® ten eerste lichter en ten tweede sterker is dan het actuele gevechtsuniform, is het duidelijk dat minder (natuurlijke) hulpbronnen zullen verbruikt worden en dat deze langer zullen mee gaan.

Hiermee is aan de 2 voornaamste peilers van “materiaal-duurzaam-ontwikkelen” voldaan.

Bovendien wordt binnen het project zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van verpakkingsmateriaal. Gebruik van recycleerbare en gerecycleerd verpakkingsmateriaal is de regel.

Geen enkele waterafstotende finish wordt gebruikt voor de gevechtsuitrusting . Dus geen PFAS- problematieken tijdens de productieprocessen of tijdens het dragen of tijdens het dagelijks onderhoud. De comfort-functie van katoen, als deel van de intieme samenstelling van het weefsel, blijft bovendien behouden.

Op de isolatie-artikelen werd wél een water afstotende finish gebruikt , meer bepaald een milieu-vriendelijke PFAS-vrije soort. Dit in het belang van de veiligheid van de gebruiker want wanneer het isolatie-materiaal zou nat worden verliest het een deel van z'n efficiëntie.

Binnen het BDCS concept werd reeds in de hoge isolatiekledij sterk ingezet op het gebruik van gerecycleerde Grondstoffen voor zowel het Nylon buitendoek als het gebruikte isolatiemateriaal.

Vlamvertragende finishes werden ook niet gebruikt . Dankzij de Cordura® PA fibre in plaats van de gebruikelijke polyester werd er een automatische inherente vertraging van de ontvlamming en bijhorende vlamverplaatsing ingevoerd zonder nood aan bijkomstige chemische bewerkingen.

3. Recycleerbaarheid van de materialen

SSC en Defensie zetten volop in op het gebruik van gerecycleerde materialen. SSC is technisch in staat om de hoogst mogelijke recyclage aan te bieden; door middel van Chemische recycling zijn we in staat om de bestaande producten om te zetten in nieuwe garens die dan uiteindelijk zullen leiden tot een nieuw textielproduct, bijvoorbeeld T-shirts. Cradle to Cradle is geen hol begrip voor ons, het is geen verhaal maar realiteit. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen.

Een aantal toekomstige innovatieprojecten/studies liggen binnen de scope van het meerjarig- BDCS contract om de duurzaamheid nog te verhogen: bijvoorbeeld de invoering van vlas in plaats van katoen, en later het gebruik van gerecycleerde polyamide in plaats van de nieuwe ('virgin') polyamide.

4. End Of Life

Ook aan de bestaande kledij werd er gedacht, het consortium SSC zal op het ogenblik van de uitrol van het kledijpakket instaan voor de ophaling van de huidige kledij. Elke militair zal de dag van de bedeling de mogelijkheid krijgen om zijn oude kledij in te leveren, om dit aan te moedigen zal een interessant beloningspakket uitgewerkt worden.

De kledij zal volgens samenstelling gesorteerd worden en door de firma Frankenhuis, onderdeel van de Boer Groep in Nederland omgezet worden in vezels die op hun beurt de basis zullen vormen van nieuwe producten.