Waarom

Hoe dient de Belgische militair van de toekomst er uit te zien ? Hoe zien we zijn kleerkast binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, ... Vragen die in de loop van 2019 werden geopperd en die resulteerden in het neerpennen van de doelstellingen van het Belgian Defence Clothing System (B.D.C.S).

  • Voorzien in een duurzaam, operationeel en technologisch geactualiseerd Commercial and Modified-off-the-Shelf kleding- en uitrustingssysteem (inclusief nieuw polyvalent camouflagepatroon) waarbij de militair centraal staat, dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteits- en comforteisen en optimaal aangepast is aan de inzetomstandigheden, risico's en gevaren verbonden aan de huidige en toekomstige taken en opdrachten van Defensie;
  • Uitwerken van een duurzaam, specifiek logistiek steunplan voor de snelle en tijdige realisatie van een initiële gedecentraliseerde bedeling van de nieuwe kleding- en uitrustingsartikelen en voor de uit omloop name van de bestaande kleding- en uitrustingsartikelen in gebruik bij het personeel van Defensie;
  • Opzetten van een voldoende uitgewerkte en doordachte buffercapaciteit om ervoor te zorgen dat de aangeboden kleding- en uitrustingsartikelen tijdig kunnen geleverd worden, om te kunnen inspelen op de evoluerende en wisselende behoeften van Defensie en te anticiperen op crisissituaties van diverse aard;
  • Opzetten van een sterke 'Lokale Verankering' op Belgisch grondgebied die instaat voor het dagelijks beheer (management) van onderhavige opdracht, het invullen en organiseren van een Front- en Backoffice-capaciteit, het invullen en organiseren van bovenstaande buffercapaciteit en het leveren van enkele 'Value Added Services (VAS), zoals bv. een digitaal platform BDCS met o.a. instructievideo's (vanaf de eerste leveringen) en een prototyping-capaciteit (vanaf 2023) die toelaat om, n.a.v. gebruikersfeedback of kwaliteitsbemerkingen snel, efficiënt en effectief aanpassingen door te voeren op de kleding- en uitrustingsartikelen;
  • Opzetten van een 'Continuous Improvement and Innovation Program (CI²P)' dat Defensie toelaat om tijdens de looptijd van de raamovereenkomst in samenwerking met de opdrachtnemer en eventuele andere derde partijen te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die bijdragen tot het continu verbeteren en moderniseren van de kledings- en uitrustingsartikelen in gebruik binnen Defensie en dit in functie van de functionele en operationele noden;
  • Streven naar de meest kostenbewuste benadering voor de hierboven omschreven doelstellingen, uitgevoerd door een proactieve opdrachtnemer die meedenkt naar manieren om de kosten te optimaliseren, ondersteund door een geschikt kosten- en prijsbeheersingsmodel dat in de raamovereenkomst verankerd zal worden.

Defensie kiest dus resoluut voor de benadering waar de militair centraal staat, waar er op een duurzame manier toekomstgericht wordt samengewerkt tussen de industrie en de overheid, waar er garanties zijn voor een continue ontwikkeling van nieuwe geavanceerde oplossingen.